The Soda Pop
BerandaBlogSocial feedsPoster
Tags: Perihal, situs, web

Perihal Situs Web

Kursus Internet Marketing DUMET School.kelisw tilin nemese turin mazmun qujattin bar konfigwraciyasi serverdin men jeri bolatin jetimdi qol nusqalardin munday ,korsetedi malimetterdi birdey usin paydalanwsilar barliq nusqalardan barliq ,otirip eskere mumkindikterin zamanawi serverdin-veb bet-veb statikaliq ,Demek .tabiladi bolip paraq-veb saqtalgan naqti paydalanwsiga ,ayirmasiligi paraqtardan-veb dinamikaliq jasalingan arqili qosimsa-veb )ataladi dep bet stacionar / bet tegis keyde( bet-veb Statikaliq Perihal Situs Web

Perihal Situs Web.paydalanadi )HTTP( protokolin tasimaldaw Gipermatindi usin jasaw surawlardi munday solgis-Veb .mumkin sektewi kirwdi jelige jeke siyaqti intrajeli korporativtik server-Veb .aladi sigara betti-veb serverden-veb qasiqtagi solgis-veb Jelide .qosadi mazirin taqta buyirlik nemese joldi navigaciyaliq atalatin dep siltemeler arqili gipersiltemeler betterge better-veb Adettegi .uylestiredi elementterin reswrs-veb arturli bettegi-veb jazbasa siyaqti keskinder jane scenariyler ,paraqtari maner usin usinw betti-veb brawzerler-Veb .aladi jasay silteme faylina kompyuter jazilgan tilinde belgilew salistirmali nemese HTML adette termin biraq ,bildiredi narseni korinetin adette bet-Veb .korsetedi qurilgida mobildi nemese monitorda betti-veb brawzer-Veb .qujat qolayli usin brawzerler-veb pen veb Duniejuzilik - )jazilgan de retinde bet-veb( bet-Veb Perihal Situs Web

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
2020 banyuabang